Foredrag
Illegale pengestrømmer (Illicit Financial Flows - IFFs)
Gemma Aiolfi Helge Kvamme Mats Benestad Drago Kos
Beskrivelse

Fra grenseoverskridende storskalakorrupsjon, transnasjonal økonomisk kriminalitet til skjulte selskaper og eiendeler reelt tilhørende kleptokratier og oligarker, tapper ressurser fra bærekraftig utvikling og utfordrer privat sektor, som står sentralt i dette aktuelle situasjonsbildet. Hva kan gjøres?

Det FN-initierte FACTI-panelet konkluderte med at privat sektor "needs to cultivate a stronger culture of integrity". "Collective Action" er en innovativ tilnærming til å styrke kampen mot disse truslene i et utvidet samarbeid mellom privat og offentlig sektor, sivilsamfunnet og internasjonale interesseorganisasjoner.  I november 2021 vedtok OECD-rådet en revidert versjon av 2009-anbefalingene for bekjempelse av bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonale forretningstransaksjoner (2021 OECD Anti-Bribery Recommendation) som omhandler flere viktige tiltak og initiativer. Ett av flere sentrale element i anbefalingen er en oppfordring til privat sektor til å utvikle interne kontroller, etikk og compliance programmer og gjennomføre tiltak for å forebygge og avdekke betaling av bestikkelser ved internasjonal forretningsvirksomhet.

Vi vil få presentert eksempler på konkrete samarbeidsprosjekter og vesentlige nye initiativer samt drøfter relevante tiltak mot IFFs.

Moderator: Helge Kvamme

Dato tid
fredag 10. juni 2022, 12:30 - 13:30