Full Name
Thorbjørn Klundseter
Job Title
Public prosecutor
Company
Hedmark and Oppland Prosecuting Authority
Speaker Bio
Cand. Jur. 1997
Førstekonsulent, Justisdepartementet, Domstolavdelingen 1997-2000
Dommerfullmektig Sør-Østerdal tingrett 2000-2003
Politiadvokat Hedmark politidistrikt 2003-2007
Statsadvokat Hedmark og Oppland statsadvokatembeter fra november 2007