Full Name
Elisabeth Enger
Job Title
Chief Executive
Company
Drammen Municipality
Speaker Bio
Elisabeth Enger har en lang karriere som toppleder i kommunal og statlig sektor gjennom mange tiår. Hun har vært rådmann i en rekke kommuner, direktør i KS og Jernbanedirektør. Hun var prosjektrådmann for etableringen av nye Drammen kommune og har vært rådmann siden kommunen ble etablert i januar 2020. Enger høstet erfaring i håndtere og rydde opp etter korrupsjon, da en stor korrupsjonssak ble avdekket i Bærum kommune mens hun var rådmann. Hun har nå satt korrupsjonsforebygging på dagsorden i Drammen kommune.