Full Name
Kiran Aziz
Job Title
Head of Responsible Investments
Company
KLP
Speaker Bio
English:
Kiran Aziz leads responsible investments in KLP Kapitalforvaltning, where the company has an ambition to be a leading player in the area. Before joining KLP, Aziz was a lawyer, lecturer and researcher. She currently sits on the board of the Norwegian Refugee Council, one of the largest humanitarian organizations in the world for people on the run. Kiran has a law degree from the University of Oslo.

Norwegian:
Kiran Aziz leder ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning hvor selskapet har en ambisjon om å være ledende aktør på området. Før hun begynte i KLP, var Aziz advokat, foreleser og forsker. Hun sitter i dag i styret til Flyktninghjelpen, en av de største humanitære organisasjonene i verden for menneske på flukt. Kiran er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.