Full Name
Maja de Vibe
Job Title
Chief Compliance Officer
Company
Statkraft
Speaker Bio
English:
Maja de Vibe is responsible for the compliance programme in Statkraft. She has extensive hands-on compliance experience from a range of high-risk jurisdictions, including 10 years based in Africa. She has served in a number of management roles, in both public and private sector initiatives.

Norwegian:
Maja de Vibe er ansvarlig for compliance-programmet i Statkraft. Hun har omfattende praktisk erfaring fra en rekke høyrisikojurisdiksjoner, inkludert 10 år hvor hun jobbet i flere afrikanske land. Hun har flere lederroller, i både offentlige og private virksomheter.