Om Antikorrupsjonskonferansen

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeidsprosjekt mellom arrangørene ØKOKRIM, Transparency International Norge (TI), Advokatfirmaet Selmer og Kvamme Associates som er konferanseleder. Konferansen er non-profit basert og påmeldingsavgiften går kun til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen.

Konferansen er det årlige, sentrale samlingsstedet for alle som arbeider innen antikorrupsjon fra både myndigheter, private virksomheter, offentlig sektor, bistandssektoren og sivilsamfunnet.

Antikorrupsjonskonferansen, som startet opp i 2014, har som formål å rette fokuset mot utviklingen nasjonalt og internasjonalt, drøfte de viktigste tiltak innen antikorrupsjonsarbeidet og ikke minst gi beretninger fra sentrale kilder om de alvorlige konsekvensene av korrupsjon.

Våre partnere