Om Antikorrupsjonskonferansen

Antikorrupsjonskonferansen har siden starten i 2014, vært det årlige, sentrale samlingsstedet for alle som arbeider med antikorrupsjon innen både offentlig og privat sektor, bistandssektoren, sivilsamfunnet og frivillig sektor.  Konferansen har fra starten av vært non-profit og «ildsjel» basert og påmeldingsavgiften går kun til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen av den årlige todagers konferansen i Oslo.

Formålet er å sette søkelys på utviklingen både nasjonalt og internasjonalt, dokumentere de alvorlige konsekvensene av korrupsjon samt drøfte de viktigste tiltakene i antikorrupsjonsarbeidet.

Før gjennomføringen av den niende konferansen i 2023, vil konferansen bli etablert og registrert som en uavhengig alminnelig stiftelse - stiftelsen Antikorrupsjonskonferansen - med et styre som øverste organ, med revisjonsplikt og underlagt tilsyn av Stiftelsestilsynet.

Antikorrupsjonskonferansen ble etablert som et unikt samarbeidsprosjekt mellom arrangørene ØKOKRIM, Transparency International Norge (TI), Advokatfirmaet Selmer og Kvamme Associates som konferanseleder. Ved konferansen i 2023 er NHO kommet med som arrangør og vertskap for konferansen. 

Foredragsholdere og paneldeltakere er nasjonale og internasjonale eksperter og representanter fra både nasjonale og internasjonale myndigheter, offentlige og private virksomheter samt NGOs. Konferansens hjemmeside, www.antikorrupsjonskonferansen.no, gir nærmere informasjon om konferansen og oppdateres fortløpende med de årlige konferanseprogrammene. 

Den nyetablerte stiftelsen Antikorrupsjonskonferansen har i henhold til vedtektene for stiftelsen, som formål «å rette fokus mot antikorrupsjon i samfunnet, være et forum for kunnskapsutvikling for aktører som arbeider innenfor antikorrupsjon og å arrangere årlige konferanser eller andre lignende arrangement om antikorrupsjon eller beslektede emner». 

Videre følger det av vedtektene at «Stiftelsen skal særlig rette seg mot utviklingen av antikorrupsjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt, drøfte sentrale tiltak innen antikorrupsjonsarbeid og gi beretninger fra sentrale kilder om de alvorlige konsekvensene av korrupsjon. Stiftelsen har et ideelt formål og alle aktiviteter Stiftelsen gjennomfører skal være non-profitt».

Styret for stiftelsen består av:

  • Helge Kvamme, Kvamme Associates AS (styreleder)
  • Guro Slettemark, Transparency International Norge
  • Katarina Sætersdal, NHO
  • Marie Eltervaag, Advokatfirmaet Selmer AS
  • Mats Benestad, Finanstilsynet (representerer seg selv)

Styret er støttet av en programkomité der foruten styret, Økokrim er representert.

Våre partnere