Full Name
Cira Holm
Job Title
Chief Compliance Officer
Company
Yara International ASA
Speaker Bio
Cira Holm is SVP Chief Compliance Officer at Yara International ASA with responsibility for implementing, maintaining and further developing Yara's Compliance Program globally. In addition to responsibility for Yara's Code of Conduct, training and raising awareness of employees and internal investigation of reports, this includes anti-corruption work and human rights both for own operations and in the value chain.

Norwegian:
Cira Holm er SVP Chief Compliance Officer i Yara International ASA med ansvar for å implementere, opprettholde og videreutvikle Yaras Compliance Program globalt. I tillegg til ansvar for Yaras Code of Conduct, opplæring og bevisstgjøring av ansatte og intern granskning av varsler, inkluderer dette anti-korrupsjonsarbeid og menneskerettigheter både for egen virksomhet samt i verdikjeden.