Full Name
Erik Abild
Job Title
Regional Representative
Company
Norwegian Red Cross
Speaker Bio
Erik Abild is regional manager for the Norwegian Red Cross in Europe and leads the organisation's humanitarian response to the Ukraine crisis. The Norwegian Red Cross is present on the ground in Ukraine and assists vulnerable people in need with healthcare.
The international Red Cross movement has so far helped over 10 million people in and around Ukraine during the war. Abild has almost ten years of experience from humanitarian work, including management of operations in Syria and Gaza. He has also worked as an adviser to HRH the Crown Prince, and has a master's degree from the University of Oxford.

Norwegian:

Erik Abild er regionsjef for Norges Røde Kors i Europa og leder organisasjonens humanitære respons til Ukrainakrisen. Norges Røde Kors er tilstede på bakken i Ukraina og bistår med helsehjelp til sårbare mennesker i nød.
Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen har så langt i krigen hjulpet over 10 millioner mennesker i og rundt Ukraina. Abild har nesten ti års erfaring fra humanitært arbeid, inkludert ledelse av operasjoner i Syria og Gaza. Han har også jobbet som rådgiver til HKH Kronprinsen, og har en master fra Universitetet i Oxford.