Full Name
Camilla Tellefsdal Robstad
Job Title
Executive Vice President Legal and Compliance
Company
Orkla ASA
Speaker Bio
Ms Tellefsdal Robstad became a member of the Orkla Management Team in December 2022. She joined Orkla as a lawyer in 2010, with responsibility for competition law. In 2018 she became Director of Legal Affairs, and from 2020 she was also given responsibility for Orkla’s Compliance function. She has served as Board Secretary since 2019. From 2000 to 2010 Ms Tellefsdal Robstad worked as a lawyer for Kvale advokatfirma.

Norwegian:

Tellefsdal Robstad ble en del av Orklas ledergruppe i desember 2022. Hun startet som advokat i Orkla i 2010, med fagansvar for konkurranserett. I 2018 gikk hun inn i rollen som juridisk direktør, og fra 2020 fikk hun også ansvaret for Orklas compliance funksjon. Hun har vært styresekretær fra 2019. I perioden 2000–2010 var Tellefsdal Robstad advokat i Kvale advokatfirma.