Full Name
Marie Eltervaag
Job Title
Senior Lawyer
Company
Advokatfirmaet Selmer AS
Speaker Bio
English:
Marie Eltervaag is a senior lawyer at Selmer Advokatfirma AS and leads the firm's compliance team together with Liv Monica Stubholt. She regularly assists Norwegian and international companies with a wide range of ESG and Compliance-related issues, including anti-corruption, sanctions and export control. Marie is a board member of the Anticorruption Conference foundation.

Norwegian:
Marie Eltervaag er senioradvokat i Selmer Advokatfirma AS og leder firmaets complianceteam sammen med Liv Monica Stubholt. Hun bistÄr jevnlig  norske og internasjonale selskaper med et bredt spekter av ESG og Compliance-relaterte problemstillinger herunder antikorrupsjon, sanksjoner og eksportkontroll. Marie er styremedlem i stiftelsen Antikorrupsjonskonferansen.