Full Name
Katarina Sætersdal
Job Title
Senior Adviser/AKK Board Member
Company
NHO
Speaker Bio
English:
Katarina Sætersdal works as a senior adviser in the Norwegian Confederation of Business and Industry's (NHO) international department. NHO is Norway's largest association of companies, and is the leading organization for employers. NHO represents a great diversity of job creators from all over the country. Katarina Sætersdal is, among other things, responsible for NHO's forum for sustainability. The forum is a selection for NHO's companies that have international production of goods and services. Covers sustainability issues related to human rights and labor rights in internationally demanding markets.

Norwegian:
Katarina Sætersdal arbeider som seniorrådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) internasjonale avdeling. NHO er Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere. NHO representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. Katarina Sætersdal er blant annet ansvarlig for NHOs forum for bærekraft. Forumet er utvalg for NHOs bedrifter som har internasjonal produksjon av varer og tjenester. Omfatter bærekraftspørsmål knyttet til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i internasjonalt krevende markeder.