Full Name
Kjetil Sæter
Job Title
Journalist
Company
Dagens Næringsliv
Speaker Bio
English:
Kjetil Sæter works with investigative journalism in Dagens Næringsliv. Sæter has previously worked for Aftenposten and Finansavisen. He has won the SKUP prize for his investigative journalism three times.

Norwegian:
Kjetil Sæter jobber med undersøkende journalistikk i Dagens Næringsliv. Sæter har tidligere jobbet i Aftenposten og Finansavisen. Han har vunnet SKUP-prisen for sin undersøkende journalistikk tre ganger.