Full Name
Heidi Augestad Opsahl
Job Title
Senior Supervisory Adviser
Company
The Financial Supervisory Authority of Norway
Speaker Bio
English:

Heidi Augestad Opsahl is a Senior Supervisory Adviser at the Norwegian Financial Supervisory Authority and is responsible for Anti-Money Laundering and terrorist financing. She was responsible for the investigations into Samherji's customer relations in DNB in 2019-2020. Heidi previously worked as a lawyer, also within investigations and compliance.

Norwegian:

Heidi Augestad Opsahl er senior tilsynsrådgiver i Finanstilsynet og fagansvarlig for antihvitvasking og -terrorfinansiering. Hun var blant annet ansvarlig for undersøkelsene av Samherjis kundeforhold i DNB i 2019-2020. Heidi jobbet tidligere som advokat, blant annet med granskninger og compliance.