Om Antikorrupsjonskonferansen

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeidsprosjekt mellom arrangørene ØKOKRIM, Transparency International Norge (TI), Advokatfirmaet Selmer og Kvamme Associates som er konferanseleder. Konferansen er non-profit basert og påmeldingsavgiften går kun til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen.

Konferansen er det årlige, sentrale samlingsstedet for alle som arbeider innen antikorrupsjon fra både myndigheter, private virksomheter, offentlig sektor, bistandssektoren og sivilsamfunnet.

Antikorrupsjonskonferansen, som startet opp i 2014, har som formål å rette fokuset mot utviklingen nasjonalt og internasjonalt, drøfte de viktigste tiltak innen antikorrupsjonsarbeidet og ikke minst gi beretninger fra sentrale kilder om de alvorlige konsekvensene av korrupsjon.

I tillegg er initiativet ment å styrke samarbeidet mellom alle aktuelle aktører og sektorer når det gjelder innsatsen mot korrupsjon. Konferansen i 2022 vil legge særlig vekt på å utvikle mulighetene for et utvidet samarbeid på tvers («Collective Action»).  

Våre partnere