Full Name
Henrik Horn
Job Title
Public prosecutor
Company
Økokrim
Speaker Bio
English:
Public prosecutor Henrik Horn has been with Økokrim since 2005, prosecuting a wide variety of criminal cases, including corruption. Prior to that he was – inter alia - working for Ministry of Justice and Public Security and Norwegian Competition Authority.

Norwegian:
Statsadvokat Henrik Horn har vært i Økokrim siden 2005, og har ført en rekke straffesaker innen korrupsjon. Før Økokrim, har han jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet samt Konkurransetilsynet.