Foredrag
Åpning – Korrupsjon, konflikt og sikkerhet
Daniel Eriksson
Beskrivelse

Korrupsjon, konflikt og sikkerhet er dypt sammenflettet. Misbruk, underslag eller tyveri av offentlige midler kan frata de institusjonene som har ansvaret for å beskytte borgere, håndheve rettsstaten og beskytte freden, de ressursene de trenger for å oppfylle det mandatet. Den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 var en sterk påminnelse på hva korrupsjonstrusselen og fravær av offentlig ansvar utgjør for global fred og sikkerhet.

Dato tid
fredag, juni 16, 2023, 8:50 AM - 9:20 AM