Full Name
Marianne Djupesland
Job Title
Senior public prosecutor
Company
Økokrim
Speaker Bio
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Master i EU-rett fra Universitetet i Nancy, Frankrike
Advokatfullmektig i advokatfirmaet Wikborg, Rein & co
Rådgiver i Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet
Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal tingrett
Begynte i Økokrim i 2004 som politiadvokat. Førstestatsadvokat fra 2007. Har ledet flere team ved Økokrim, herunder Korrupsjonsteamet i perioden 2011-2018.
I permisjon fra Økokrim som Justisråd ved Norges EU-delegasjon i Brussel, Belgia i 2018-2020.
Fra 2020 tilbake som førstestatsadvokat i Økokrim, og nå Fagansvarlig og leder av faggruppen for korrupsjon.