Fullt navn
Kjell Dørum
Jobbtittel
Chief Advisor on Corruption
Selskap
Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland
Bio
Kjell Kristian Dørum is working as Chief Advisor on Corruption in the Council on Ethics for the Norwegian Government Pension Fund Global. In the Council he is responsible for monitoring the companies in the fund portfolio for possible violations of the corruption criterion in the Ethical Guidelines for the fund, research relating to corruption allegations and engagement with companies in this regard, as well as drafting of recommendations and
reports on observation and exclusion of companies. Before the Council, he worked for the Office of the Auditor General of Norway, the Ministry of Fisheries, and the Ministry of Foreign Affairs.

Norwegian:

Kjell Kristian Dørum jobber som fagsjef på korrupsjon i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. I Etikkrådet er han ansvarlig for å overvåke selskapene i fondet for mulige brudd på korrupsjonskriteriet i de etiske retningslinjene for fondet, utredning av korrupsjonsanklager og dialog med selskap i denne forbindelse, samt utforming av tilrådninger og rapporter for observasjon og utelukkelse av selskap. Før Etikkrådet jobbet han for Riksrevisjonen, Fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet.