Full Name
Gro Skaaren-Fystro
Job Title
Special Adviser
Company
Transparency International Norway
Speaker Bio
English:
Gro Skaaren-Fystro has worked with a wide range of subjects in the field of international politics, including eight years in the United Nations Development Program (UNDP) in Geneva, New York and Jakarta. She has been associated with TI Norway since 2004, where she has worked with anti-corruption in Norway and internationally, and among other things led a major program for integrity in humanitarian aid.

Norwegian:
Gro Skaaren-Fystro (Cand.polit/spesialrådgiver) har arbeidet med et bredt spekter av fagområdet internasjonal politikk, hvorav åtte år i FNs Utviklingsprogram (UNDP) i Geneve, New York og Jakarta. Hun har vært tilknyttet TI Norge siden 2004 hvor hun har arbeidet med antikorrupsjon i Norge og internasjonalt, og blant annet ledet et større program for integritet i humanitær bistand.