Full Name
Frode Meling Karlsen
Job Title
Head of Section
Company
Western police district
Speaker Bio
English:

Frode Karlsen has since 2008 been a leader within different investigation and intelligence departments mainly within economical and organized crime. He is "P-2" with implies that he is responsible for investigation and intelligence when crisis occurs in Western policedistrict.
 
Norwegian:

Frode Karlsen har siden 2008 vært leder ved ulike etterforsknings og etterretningsenheter hovedsakelig innen etterforskning av økonomisk og organisert kriminalitet. Han er "P-2" i politidistriktet sin kriseledelse som innebærer at han ved kriser har ansvaret for etterforskning og etterretning.