Fullt navn
Knut Høivik
Jobbtittel
Vice President Legal Department
Selskap
Equinor
Bio
English:
Knut Høivik is Vice President in the Legal Department of Equinor ASA, heading up the legal team supporting the Norwegian upstream activities. He was previously a partner in the law firm Schjødt and holds a PhD on Corporate Criminal Liability. He was appointed by the Ministry of Justice to evaluate the Norwegian legislation on corruption and corporate criminal liability. The report, which was submitted in May 2021, has been subject to a public hearing.

Norwegian:
Knut Høivik er Vice President i juridisk avdeling i Equinor ASA hvor han leder gruppen som bistår selskapets norske oppstrømsvirksomhet. Han har tidligere vært partner i advokatfirmaet Schjødt og har en PhD om foretaksstraff. Han ble utnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet til å evaluere de norske reglene om foretaksstraff og korrupsjon. Utredningen, som ble levert i mai 2021, har vært gjennom en høringsprosess.