Fullt navn
Rune Skjold
Jobbtittel
Section Leader
Selskap
Oslo politidistrikt
Bio
Rune Skjold is a lawyer, police officer and has management as a separate professional field. He has over 20 years of experience from finance investigation in the police. Today he leads a high-level unit that has investigated and is investigating small, medium and large corruption cases.

Norwegian:

Rune Skjold er utdannet jurist, politi, samfunnsplanlegger og har ledelse som eget fagfelt.
 
Over 20 års erfaring fra Øko etterforskning i politiet. Leder i dag en spisset enhet som har etterforsket og etterforsker små, mellomstore og store korrupsjonssaker.